• Linux

  How to Flush/Clear/Delete Postfix Mail Queue

  This is short tutorial for clearing the mail queue from command line. Postfix is the mail server which is used to send mails, time to time there will increase in mail queue which contains failed email in order to check and clear the mail queue just run this following command from terminal/ssh. To check mail queue: [crayon-5c0e9ddfd2cef718544065/] To remove all mail from the queue: [crayon-5c0e9ddfd2cf8286613466/] To remove all mails in the deferred queue: [crayon-5c0e9ddfd2cfa552037785/] Also you can use this script to delete mail queue which contain certain keyword or email id : [crayon-5c0e9ddfd2cfc170360282/] and add this below code in mailq-del.pl and save it : [crayon-5c0e9ddfd2cfd274806722/] example usage of script :…

 • VestaCP,  Linux

  -bash: v-restore-user: command not found

  Với VestaCP, đôi khi chạy các lệnh CLI của nó bị lỗi command not found [crayon-5c0e9ddfd395f302302209/]   Cách fix rất đơn giản như sau: Chạy câu lệnh dưới quyền root hoặc sudo Ghi đầy đủ đường dẫn của câu lệnh /usr/local/vesta/bin/tên_lệnh Vậy chỉ cần đăng nhập dưới quyền root và chạy câu lệnh đầy đủ như sau là sẽ fix được lỗi [crayon-5c0e9ddfd3967667674297/]  

 • VestaCP,  Linux

  Sửa lỗi failure: repodata/repomd.xml from C7.4.1708-base: [Errno 256] No more mirrors to try khi cài VestaCp trên CentOS 7

  Thỉnh thoảng cài VestaCP trên CentOS 7 lại dính lỗi này, nay note lại để dành 😀 [crayon-5c0e9ddfd3a92417136119/] Cách sửa lỗi này đơn giản nhất là mở file /etc/yum.repos.d/CentOS-Vault.repo tìm đến từ khóa C7.4.1708-base sau đó thêm hai dòng sau vào bên dưới  [crayon-5c0e9ddfd3a99332661642/] Sau khi chỉnh sửa thì nhìn như nhau: [crayon-5c0e9ddfd3a9d537268923/] Chạy lệnh yum update nữa là xong 😀  

 • VestaCP,  Linux

  Update VestaCP to PHP 7.1 on CentOS 7

  This guide is very similar to our other guide on installing PHP 7 since we’re using the same method although this time, as the title suggests we’ll be using the latest stable version of PHP instead, 7.1. You’ll need the Remi repository enabled to do this since PHP 7.1 isn’t available in the default repos, if you haven’t already got it installed then you should check out our guide on how to first (if you need to see if Remi is enabled run “sudo yum repolist” and check if EPEL and Remi is listed). First let’s make sure your server is up to date. [crayon-5c0e9ddfd3cab183067399/] We’ll also check what version of PHP…

 • VestaCP,  Linux

  Upgrading to PHP 7.1 on VestaCP (Ubuntu)

  Lately I had to upgrade my VPS to meet dependency of a new app. Unfortunately unlike other times, I could not find a guide which would work. After struggling for a while breaking the VPS multiple times and going through few different tutorials here is what worked for me. If you follow the simple steps, you shall be able to properly update your PHP of VestaCP on Ubuntu to 7.1. You will need SSH or any other way to access command line of the machine. I assume you already have VESTA For the record, I am still using Ubuntu 14.04 LTS, previous version of php was 5.5 and version of…

 • Linux

  Unable to start MySQL service: Plugin ‘InnoDB’ registration as a STORAGE ENGINE failed

  MySQL server fails to start. The following error message is shown in the MySQL error log file: [crayon-5c0e9ddfd4086704752845/]   For Linux : Add the following string into the configuration file /etc/my.cnf: [crayon-5c0e9ddfd408c732589023/] In the same my.ini file change the InnoDB log file size to the value mentioned in the error message. In the current example it is required to change the InnoDB log file size to 5242880 bytes: [crayon-5c0e9ddfd408e162152166/] Rename files ib_logfile0 and ib_logfile1: [crayon-5c0e9ddfd4090674372065/] Start mysql service: [crayon-5c0e9ddfd4091427814785/] If it did not help, backup all ib_logfile* files in /var/lib/mysql directory and remove original ones (all of ib_logfile* files).

 • EasyEngine,  Linux

  [EasyEngine] Sửa lỗi Downloading WordPress – failed khi thêm website bằng EasyEngine

  Tiếp tục sê-ri sửa lỗi khi dùng EasyEngine để quản trị VPS. Nếu bạn thêm website bằng EasyEngine mà gặp lỗi Downloading WordPress [Fail] thì đây là bài viết giúp các bạn sửa lỗi này. [crayon-5c0e9ddfd4246577229595/] Tổng quan thì lỗi này không phải do EasyEngine mà là do WP-CLI, để sửa lỗi thì các bạn cần làm như sau: Cập nhật WP-CLI lên phiên bản nightly build [crayon-5c0e9ddfd424c779868490/] Ép WP-CLI chỉ tải về phiên bản WordPress 4.8.1 [crayon-5c0e9ddfd424e802653980/] Bây giờ thì thao tác thêm website WordPress đã bình thường Bạn cần chạy câu lệnh sau để cập nhật các website sử dụng WordPress lên phiên bản mới nhất: [crayon-5c0e9ddfd424f752988541/] Reasons One of the causes of the error was…

 • Linux

  Fix lỗi “Temporary failure resolving…” trên Ubuntu Server

  Hôm qua mình có cài đặt EasyEngine trên VPS Ubuntu 16.04. Sau khi cài đặt OS cho VPS xong là mình cập nhật các gói phần mềm liền ngay lập tức, với Ubuntu thì dùng lệnh apt-get update, sau khi chạy lệnh thì gặp thông báo lỗi “Temporary failure resolving…” [crayon-5c0e9ddfd4420549291048/] Theo kinh nghiệm thì mình đoán là VPS không thể kết nối đến các máy chủ cập nhật vn.archive.ubuntu.com… Lỗi này hiểu đơn giản là server/vps không thể phân giải được địa chỉ do DNS bị sự cố nào đó. Có thể do chưa khai báo, khai báo sai, dns chết hoặc dns ở nước ngoài nhưng chết quốc tế (Nguồn…

 • Linux

  Sửa lỗi File /var/cache/yum/i386/7/epel/metalink.xml does not exist

  Khi bạn chạy lệnh yum bất kì mà gặp lỗi như sau [crayon-5c0e9ddfd45d5323534582/]   Bạn chỉ cần chạy lệnh sau để fix [crayon-5c0e9ddfd45db211756411/]   Nguyên nhân là có thể bạn đã cài EPEL phiên bản 32bit trên 64bit, sau khi gỡ EPEL ra rồi thì bạn có thể cài phiên bản EPEL phù hợp với OS mình đang dùng    

 • Linux

  Kiểm tra hiệu suất ổ cứng với Fio và IOPing

  Ngay khi nhận được server mới, công việc đầu tiên chúng ta cần làm ngay đó là kiểm tra lại các thông số phần cứng, network coi có đúng như những gì nhà cung cấp đưa ra hay không. Trong bài viết giới thiệu những lệnh kiểm tra thông số VPS/Server lần trước mình đã giới thiệu đầy đủ những câu lệnh cần thiết. Còn trong bài viết này, mình sẽ đi sâu hơn về việc kiểm tra tốc độ đọc ghi của ổ cứng. Đây là trong số các yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hiệu suất hoạt động của hệ thống. Hiện trên thị trường có 2…