• I need exim to send all outbound email through a remote mail server	- DirectAdmin 1
  DirectAdmin

  I need exim to send all outbound email through a remote mail server – DirectAdmin

  Note: If you’re running exim.conf 4.5.7 or newer, you can use these 3 files for the related sections below: wget -O /etc/exim.routers.pre.conf http://files.directadmin.com/services/SpamBlocker/smart_route/exim.routers.pre.conf wget -O /etc/exim.transports.pre.conf http://files.directadmin.com/services/SpamBlocker/smart_route/exim.transports.pre.conf wget -O /etc/exim.authenticators.post.conf http://files.directadmin.com/services/SpamBlocker/smart_route/exim.authenticators.post.conf and edit your exim.authenticators.post.conf to set your smtp-auth user/pass. If smtp-auth is not required, then edit exim.routers.pre.conf and change to use transport = remote_smtp. Restart exim when done. If you need to specify an outbound port other than 25, set it in the route_list option (/etc/exim.routers.pre.conf), eg: route_list = * smtp.yourisp.com::587 where the double colons are correct. If remote host doesn’t require any authentication, may uncomment “transport = remote_smtp” line in /etc/exim.routers.pre.conf, and comment the “transport = auth_relay” one.

 • Starting nginx: nginx: [emerg] bind() to 1.2.3.4:80 failed (99: Cannot assign requested address) [FAILED] 2
  DirectAdmin

  Starting nginx: nginx: [emerg] bind() to 1.2.3.4:80 failed (99: Cannot assign requested address) [FAILED]

  If you’re trying to start nginx, but it throws this error: Starting nginx: nginx: [emerg] bind() to 1.2.3.4:80 failed (99: Cannot assign requested address)    [FAILED] it would likely mean that the IP in question does not exist in your device.  Type the following to see which IPs are in your device: /sbin/ifconfig If your network was restarted, type: service startips startIf, for whatever reason, the IPs cannot be loaded into the device but you must still have that IP in the nginx config, then you can set: net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1 into your /etc/sysctl.conf file, and reboot.

 • How to change email address from which Directadmin sends emails 3
  DirectAdmin

  How to change email address from which Directadmin sends emails

  If you want DirectAdmin to send emails from admin@domain.com instead of admin@hostname.domain.com. Here is how you can do it. Enhanced Skin First of all connect to DirectAdmin as admin. Then: Click “List Administrators” if you want to change email for an admin, or click “List Resellers” if you want to change email for a reseller. Select an user and click on its name, e.g. admin. Click the right button with “admin\’s User Data” for the admin. Scroll the page down to the its middle and find a row with “E-Mail“ Change the email address and click “Save E-mail” button. Here you can see a picture on how it should look like…

 • Install DirectAdmin on Amazon AWS A-Z Guide 4
  DirectAdmin

  Install DirectAdmin on Amazon AWS A-Z Guide

  This guide shows you how to install and configure DirectAdmin on Amazon EC2. Prerequisites Active AWS Account. AWS Security Group open on ports 80,995,143,465,53,2222,443,35000-35999,110,1194,993,22,21,25,53,587 Basic linux knowledge DirectAdmin Licnese Lunch EC2 instance Login to AWS Console. Go to EC2 Dashboard, and click “Lunch Instance” button: Choose an CentOS 7 (AMI): Choose any Instance Type that suit your needs, add storage, configure Security Group then lunch your server: Installation To begin, login to your AWS EC2 serevr via SSH 1. Update your CentOS and install some basic programs sudo yum -y update sudo yum -y install nano wget perl 2. Enable SSH for root account sudo nano /etc/ssh/sshd_config Set PermitRootLogin yes Set AllowTcpForwarding no Edit this the authorized_keys to allow login via…

 • Cài đặt IMAP Extension PHP Direct Admin 5
  DirectAdmin

  Cài đặt IMAP Extension PHP Direct Admin

  Hôm nay có cài IMAP Extension PHP Direct Admin cho VPS của khách nên note lại để dành xài 😀 Chúng ta sẽ Login SSH vào VPS và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới . Gõ các lệnh theo trình tự để cài IMAP Extension : * Lưu ý:  Với hệ điều hành Centos , ta dùng lệnh : yum -y install pam-devel Còn Ubuntu ta dùng : apt-get install libc-client-dev  Tiếp theo chúng ta copy dòng lệnh sau để cài đặt imap extension: cd /root wget -O imap_php.sh files.directadmin.com/services/all/imap_php.sh chmod 755 imap_php.sh ./imap_php.sh Sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ dùng lệnh bên dưới để kiểm tra…

 • Hướng dẫn bật chức năng One-Click login to any phpMyAdmin database trên DirectAdmin 7
  DirectAdmin

  Hướng dẫn bật chức năng One-Click login to any phpMyAdmin database trên DirectAdmin

  Từ phiên bản 1.5.9 thì DirectAdmin có bổ sung chức năng One-Click login to any phpMyAdmin database Tức là bạn sẽ đăng nhập vào phpMyAdmin của bất kì database nào mà không cần nhập database user và database password như trước nữa. Để bật chức năng trên thì bạn có có quyền root trên VPS hoặc máy chủ để thực hiện Bạn đăng nhập SSH với quyền root vào VPS, sau đó gõ lần lượt các lệnh sau: cd /usr/local/directadmin/ ./directadmin set one_click_pma_login 1 service directadmin restart cd custombuild ./build update ./build phpmyadmin Sau đó bạn chỉ cần vào mục quản lý database, chọn database cần login và bấm vào…

 • Hướng dẫn đổi port 2222 mặc định của DirectAdmin 9
  DirectAdmin

  Hướng dẫn đổi port 2222 mặc định của DirectAdmin

  Như các bạn đã biết thì sau khi cài đặt DirectAdmin xong chúng ta sẽ truy cập phần quản trị theo địa chỉ IP:2222, tuy nhiên nếu để port 2222 mặc định thì các bạn sẽ có nguy cơ bị dò password admin, tiềm ẩn nguy cơ cho hệ thống chạy DirectAdmin. Vì vậy việc đổi port 2222 của DirectAdmin sẽ giảm thiểu nguy cơ bị tấn công, giúp hệ thống an toàn hơn. Sau đây là cách đổi port của DirectAdmin. Bước 1: Đăng nhập vào VPS qua SSH Bước 2: Sửa file /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf Tìm port=2222 , sửa lại port bạn muốn dùng sau đó lưu lại Bước 3:…

 • Tính Năng Mới Của Bản Cập Nhật DirectAdmin 1.573 10
  DirectAdmin

  Tính Năng Mới Của Bản Cập Nhật DirectAdmin 1.573

  Tính Năng Mới Của Bản Cập Nhật DirectAdmin 1.573 – Thêm thiết lập mới sentnotice_quota_full=yes|no cho phép cảnh báo user khi hết dung lượng ổ cứng – File Manager bổ sung tính năng 1 click để tải file nén của một thư mục dưới định dạng zip hoặc tar.gz hoặc tar Ví dụ: CMD_FILE_MANAGER/Maildir?action=download_compressed_folder&type=zip – Tự động dò file cmove-fred.tar.gz trong quá trình chuyển từ cPanel sang DA (https://www.directadmin.com/features.php?id=2398) – Bổ sung tính năng ẩn thông tin CPU trong phần thông tin server – Và nhiều fix bugs khác… Xem cụ thể tại đây: https://www.directadmin.com/versions.php

 • Hướng dẫn cập nhật/nâng cấp các dịch vụ trên DirectAdmin với CustomBuild 13
  DirectAdmin

  Hướng dẫn cập nhật/nâng cấp các dịch vụ trên DirectAdmin với CustomBuild

  Để DirectAdmin vận hành tốt, ổn định và an toàn thì bạn nên cập nhật tất các các dịch vụ đang chạy trên VPS của bạn, Việc cập nhật dịch vụ sẽ giúp bạn sửa lỗi, cập nhật các bản vá bảo mật mới cho hệ thống, từ đó làm VPS của bạn an toàn và ổn định hơn Với CustomBuild của DirectAdmin thì bạn chỉ cần chạy lần lượt vài dòng lệnh sau là được, vì nó chạy hơi lâu nên khuyến cáo bạn chỉ nên thực hiện khi máy đầy pin và mạng ổn định :v cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build all d ./build rewrite_confs Pha cà phê …

 • Hướng dẫn cài đặt 4 phiên bản PHP trên VPS sử dụng Directadmin 14
  DirectAdmin

  Hướng dẫn cài đặt 4 phiên bản PHP trên VPS sử dụng Directadmin

  Như vậy là kể từ phiên bản 1.56.0 thì Directadmin đã hỗ trợ cùng lúc 4 phiên bản PHP, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt 4 phiên bản PHP trên VPS sử dụng Directadmin. Lưu ý: Để cài đặt và sử dụng 4 phiên bản PHP yêu cầu DirectAdmin 1.56.0 hoặc mới hơn. Bước 1: Cập nhật CustomBuild Để có thể cài đặt được 4 phiên bản PHP thì việc đầu tiên bạn cần làm là cập nhật CustomBuild. cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update   Bước 2: Thiết lập các phiên bản PHP Tiếp theo, chạy các lệnh sau đây để thiết lập các phiên bản: ./build set php1_mode php-fpm ./build set…