VestaCP,  Linux

X-XSS Protection in VestaCP

Edit /etc/nginx/conf.d/nginx.conf

Add

add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
add_header X-Content-Type-Options nosniff;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";

 

Save and reload nginx

service nginx restart

 

Check Nginx header

curl -I domain.com

 

 

Tui là jamesblackvn!

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.