• EasyEngine,  Linux

    [EasyEngine] Sửa lỗi Downloading WordPress – failed khi thêm website bằng EasyEngine

    Tiếp tục sê-ri sửa lỗi khi dùng EasyEngine để quản trị VPS. Nếu bạn thêm website bằng EasyEngine mà gặp lỗi Downloading WordPress [Fail] thì đây là bài viết giúp các bạn sửa lỗi này. [crayon-5d325554d52d5096802689/] Tổng quan thì lỗi này không phải do EasyEngine mà là do WP-CLI, để sửa lỗi thì các bạn cần làm như sau: Cập nhật WP-CLI lên phiên bản nightly build [crayon-5d325554d52e1092651306/] Ép WP-CLI chỉ tải về phiên bản WordPress 4.8.1 [crayon-5d325554d52e6806483072/] Bây giờ thì thao tác thêm website WordPress đã bình thường Bạn cần chạy câu lệnh sau để cập nhật các website sử dụng WordPress lên phiên bản mới nhất: [crayon-5d325554d52eb669352738/] Reasons One of the causes of the error was…

  • EasyEngine

    [EASYENGINE] Sửa lỗi File ./vendor/autoload.php missing or not readable khi truy cập phpMyadmin

    EasyEngine là một *UNIX script dành cho hệ điều hành Ubuntu/Debian giúp bạn tự động cài đặt một webserver sử dụng NGINX và PHP-FPM hoàn chỉnh phục vụ riêng cho WordPress. Điều này có nghĩa là nó sẽ tự tối ưu hóa cho NGINX để làm việc với WordPress tốt nhất Các chức năng của NGINX Tự cài đặt NGINX bản mới nhất. Tự thiết lập PHP-FPM cho NGINX. Có hỗ trợ HHVM. Hỗ trợ Redis Cache. Hỗ trợ SSL miễn phí từ Let’s Encrypt. Hỗ trợ tự cài website WordPress mới nhanh chóng. Tự thiết lập các cấu hình dành cho WordPress bao gồm cấu hình cho WP Super Cache, W3 Total Cachevà…