• Create a Sticky Bottom Menu for Mobile 1
  Wordpress Themes

  Create a Sticky Bottom Menu for Mobile

  Boost your visitor mobile experience with this sticky menu navigation custom made for your Flatsome theme. No plugin needed, just import the pre-made UX Builder shortcode and CSS and modify the icons & links. UX Shortcode [section label=”Sticky Mobile Menu” bg_color=”rgb(72, 72, 72)” dark=”true” padding=”5px” video_visibility=”visible” class=”sticky-mobile-menu”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”95%” v_align=”equal” padding=”10px 0px 10px 0px” depth_hover=”4″] [col span=”3″ span__sm=”3″] [featured_box img=”https://www.sebdelaweb.com/wp-content/uploads/shopping.png” img_width=”25″ pos=”center” font_size=”small” link=”#”] Shop [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”3″] [featured_box img=”https://www.sebdelaweb.com/wp-content/uploads/discount-badge.png” img_width=”25″ pos=”center” font_size=”small” link=”#”] Sale [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”3″] [featured_box img=”https://www.sebdelaweb.com/wp-content/uploads/menu.png” img_width=”25″ pos=”center” font_size=”small” link=”#”] Cart [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”3″] [featured_box img=”https://www.sebdelaweb.com/wp-content/uploads/avatar.png” img_width=”25″ pos=”center” font_size=”small” link=”#”] Account [/featured_box] [/col] [/row] [/section] CSS /*************** STICKY…

 • Custom Dropdown Menu for Flatsome 2
  Wordpress Themes

  Custom Dropdown Menu for Flatsome

  Learn how to use the UX Builder to fully customise your Flatsome dropdown menu. Organise your link hierarchy and improve the general user experience. PLUGIN Shortcode in Menus Shortcode in Menus CSS /*************** UX MENU ***************/ .ux-menu .nav-dropdown { min-width: 600px; padding: 0px; } .ux-megamenu .nav-dropdown { min-width: 100vw; padding: 0px; } .ux-megamenu li.menu-item { width:100%; } .container .ux-megamenu .row:not(.row-collapse) { margin-left: auto; margin-right: auto; } /*************** UX MENU – CALLOUT ***************/ .ux-menu-callout a { color:#000; /* Change nav color */ } .ux-menu-callout a:hover, .ux-menu-callout a:hover h4 { color:#000; /* Change nav hover color */ } .ux-menu-callout .icon-box .has-icon-bg .icon .icon-inner { background-color: currentColor; /* Auto fill background with icon…

 • Tự động thêm NEW badge trong X ngày với Flatsome 3
  WordPress,  Wordpress Themes

  Tự động thêm NEW badge trong X ngày với Flatsome

  Flatsome có một chức năng là thêm badge cho sản phẩm như ảnh, các badge có thể là New, Sale… Mặc định chúng ta có thể tự thêm vào trong admin, tuy nhiên với sản phẩm mới đăng chúng ta có thể thêm badge NEW tự động trong X ngày bằng cách thêm đoạn code sau vào functions.php của giao diện. /** * Disable manual assigned NEW badge output. */ add_action( 'init', function () { remove_filter( 'flatsome_product_labels', 'flatsome_sale_flash', 10 ); } ); /** * Add automatic NEW badge for x amount of days. * * Keep caching in mind! If you want to automatically update it on the frontend by…

 • Nginx Rule Cho Plugin WebP Express 4
  Wordpress Plugins

  Nginx Rule Cho Plugin WebP Express

  WebP Express là một plugin miễn phí dùng để chuyển hình ảnh trên website WordPress sang định dạng webp để có thể load trang nhanh hơn và tăng điểm số trên Google Page Speed. Mặc định WebP Express hỗ trợ webserver Apache, nếu bạn chạy webserver NGINX thì cần thêm đoạn rule sau vào file vhost tương ứng để plugin có thể hoạt động tốt trên NGINX. # WebP Express rules # -------------------- location ~* ^/?wp-content/.*\.(png|jpe?g)$ { add_header Vary Accept; expires 365d; if ($http_accept !~* "webp"){ break; } try_files /wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/$uri.webp $uri.webp /wp-content/plugins/webp-express/wod/webp-on-demand.php?xsource=x$request_filename&wp-content=wp-content ; } # Route requests for non-existing webps to the converter location ~* ^/?wp-content/.*\.(png|jpe?g)\.webp$ { try_files $uri /wp-content/plugins/webp-express/wod/webp-realizer.php?wp-content=wp-content…

 • Rename and clean WordPress media filenames 5
  Webmaster,  WordPress,  Wordpress Snippets

  Rename and clean WordPress media filenames

  For the most part WordPress does a decent job of renaming and cleaning up attachment media filenames, but sometimes it’s just not quite good enough. When it comes to UTF8 characters or accents it tends to just ignore them as they’re (mostly) considered web safe. This can become an issue when third party services crawl your site and struggle with the encoding e.g. Facebook’s Sharing Debugger which is where I had trouble. Of course it’s also not great for SEO. In an Ideal world you want the featured image filename to closely mirror the post title, not be “Screenshot 2016-08-05T22:03:22.jpg”. Cleaner Filenames If all you want to do is clean…

 • Xoá thẻ H3 tại mục reply bình luận của WordPress 6
  Wordpress Snippets

  Xoá thẻ H3 tại mục reply bình luận của WordPress

  How do we remove the H3 tag for the reply-title I.D add_filter( ‘comment_form_defaults’, ‘custom_reply_title’ ); function custom_reply_title( $defaults ){ $defaults[‘title_reply_before’] = ‘<span id=”reply-title” class=”comment-reply-title”>’; $defaults[‘title_reply_after’] = ‘</span>’; return $defaults; }

 • Hướng dẫn mở phiên bản plugin WP Smush Pro miễn phí 8
  Wordpress Plugins

  Hướng dẫn mở phiên bản plugin WP Smush Pro miễn phí

  Giới thiệu sơ qua WP Smush , hẳn trong đây cung khá nhiều anh em biết nó làm gì rồi, nó dùng để tối ưu hóa hình ảnh khi các bạn tải lên, công cụ phổ biến đến nỗi có hơn 1 triệu cài đặt.   Mặc định của plugin WP Smush là nén không mất chất lượng , nghĩa là dung lượng ảnh giảm nhưng chất lượng ảnh vẫn được giữ nguyên. Phiên bản miễn phí chỉ cung cấp kiểu nén này. Ngoài ra nó còn rất nhiều tùy chọn “khá ngầu” nhưng chỉ tồn tại trên bản trả phí thôi. Nói “tào lao” thế là dc rồi, hehe, giờ mình…

 • Hiển thị giá thấp nhất, ẩn khoảng giá đối với sản phẩm biến thể WooCommerce 9
  Wordpress Snippets

  Hiển thị giá thấp nhất, ẩn khoảng giá đối với sản phẩm biến thể WooCommerce

  add_filter( ‘woocommerce_variable_price_html’, ‘variation_price_format_min’, 9999, 2 ); function variation_price_format_min( $price, $product ) { $prices = $product->get_variation_prices( true ); $min_price = current( $prices[‘price’] ); $price = sprintf( __( ‘Chỉ từ: %1$s’, ‘woocommerce’ ), wc_price( $min_price ) ); return $price; }

 • Ngăn các block trong UXBuider tạo HTML khi chọn hidden 10
  Wordpress Snippets

  Ngăn các block trong UXBuider tạo HTML khi chọn hidden

  Tính năng: Ngăn các Block trong UX tạo html khi chọn hidden, mặc định Flatsome chỉ dùng css display none để ẩn những html đó. Lợi ích: Làm được 2 template riêng cho mobile và desktop, kèm theo cũng rất nhiều lợi ích khi không phải doshorte code không dùng đến. Link note https://anotepad.com/notes/kh53w2t Lưu ý: Bật cache mobile riêng kẻo trên mobile lại chẳng có gì nhé.   // Add custom Theme Functions here add_filter( ‘do_shortcode_tag’, ‘add_filter_shortcode_ux_visibility’, 10, 3 ); function add_filter_shortcode_ux_visibility( $output, $tag, $attr ) { if( !isset($attr[‘visibility’]) ) return $output; if($attr[‘visibility’] == ‘hidden’) return; if( ($attr[‘visibility’] == ‘hide-for-medium’) && wp_is_mobile() ) return; elseif( ($attr[‘visibility’] == ‘show-for-small’) &&…