Hiển thị giá thấp nhất, ẩn khoảng giá đối với sản phẩm biến thể WooCommerce 1
Wordpress Snippets

Hiển thị giá thấp nhất, ẩn khoảng giá đối với sản phẩm biến thể WooCommerce

add_filter( ‘woocommerce_variable_price_html’, ‘variation_price_format_min’, 9999, 2 );

function variation_price_format_min( $price, $product ) {
$prices = $product->get_variation_prices( true );
$min_price = current( $prices[‘price’] );
$price = sprintf( __( ‘Chỉ từ: %1$s’, ‘woocommerce’ ), wc_price( $min_price ) );
return $price;
}

Avatar of jamesblackvn

Tui là jamesblackvn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.