LifeWear Music: Every day in the kitchen where spring smiles

Lâu rồi không viết gì cho blog, từ tháng 4/2021 đến giờ khá là bận rộn, chuyển sang nhà mới được hơn 1 tháng, mọi thứ khá vất vả, căn bệnh đau đầu cũng bắt đầu quay trở lại. Nhiều áp lực hơn trước, tuy nhiên vẫn phải cố gắng … Xem thêm

Tạo mã QR cho liên kết bài viết của website

Một cách đơn giản mà mình mới tìm hiểu được, là có thể tạo mã QR cho từng liên kết của bài viết, điều này giúp ích cho người đọc khi họ có thể quét nhanh mã QR của bài viết ở trên máy tính, và vào nhanh bài viết … Xem thêm

Ý nghĩa cúng dường Tam Bảo

Một người phật tử phải phát tâm, hễ có dịp thì cúng dường tam bảo, việc cúng dường luôn luôn có phước báo cho mình, nó cũng là phương pháp tập cho mình xả ly tiền tài của cải, có như vậy mới mau thoát khỏi vòng luân hồi sinh … Xem thêm

Thiết lập tìm kiếm chính xác trong WordPress

Công cụ tìm kiếm của WordPress hơi cùi bắp, tìm kiếm không chính xác cho lắm, Dưới đây là cách thiết lập để công cụ tìm kiếm của WordPress chính xác hơn. 1 – Tìm kiếm chính xác trong tiêu đề và nội dung Các bạn, hãy mở file functions.php … Xem thêm

Tắt cảnh báo “LFD: Excessive resource usage”

LFD: là tên viết tắt của Login Failure Daemon. Nó là một daemon process chạy trên một server có CSF bảo mật. LFD quét các server logs files định kỳ (mỗi X giây) để gửi lại các lỗi đăng nhập và xem xét các sự cố như “Brute Force Attacks” … Xem thêm

I need exim to send all outbound email through a remote mail server – DirectAdmin

Note: If you’re running exim.conf 4.5.7 or newer, you can use these 3 files for the related sections below: wget -O /etc/exim.routers.pre.conf http://files.directadmin.com/services/SpamBlocker/smart_route/exim.routers.pre.conf wget -O /etc/exim.transports.pre.conf http://files.directadmin.com/services/SpamBlocker/smart_route/exim.transports.pre.conf wget -O /etc/exim.authenticators.post.conf http://files.directadmin.com/services/SpamBlocker/smart_route/exim.authenticators.post.conf and edit your exim.authenticators.post.conf to set your smtp-auth user/pass. If smtp-auth is not required, then edit exim.routers.pre.conf and change … Xem thêm