Linux

Sửa lỗi [emerg]: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use) khi khởi động Nginx

Nếu bạn gặp lỗi [emerg]: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use) khi khởi động hoặc restart nginx thì có nghĩa là nginx hoặc các tiến trình khác đã sử dụng cổng 80.

sudo service nginx restart
 * Restarting nginx nginx
nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to [::]:443 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to [::]:443 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to [::]:443 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to [::]:443 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to [::]:443 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] still could not bind()

Bạn có thể tắt các tiến trình đang sử dụng cổng 80 bằng câu lệnh dưới đây:

sudo fuser -k 80/tcp

Và thử chạy nginx lại để kiểm tra

service nginx start

 

Tui là jamesblackvn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.