WordPress 5.5 và vài code bỏ lazy load, sitemap 1
WordPress,  Wordpress Snippets

WordPress 5.5 và vài code bỏ lazy load, sitemap

Khuyến mãi hai đoạn code có thể có ích trên WordPress 5.5
1 – Tắt lazyload mặc định của WordPress 5.5
function disable_template_image_lazy_loading( $default, $tag_name, $context ) {
if ( ‘img’ === $tag_name && ‘wp_get_attachment_image’ === $context ) {
return false;
}
return $default;
}
add_filter(
‘wp_lazy_loading_enabled’,
‘disable_template_image_lazy_loading’,
10,
3
);
Hoặc
add_filter(‘wp_lazy_loading_enabled’, ‘__return_false’);
2 – Tắt chức năng site map của WordPress 5.5
add_filter( ‘wp_sitemaps_enabled’, ‘__return_false’ );
Hoặc
remove_action( ‘init’, ‘wp_sitemaps_get_server’ );
Avatar of jamesblackvn

Tui là jamesblackvn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.