WordPress 5.5 và vài code bỏ lazy load, sitemap 1
WordPress,  Wordpress Snippets

WordPress 5.5 và vài code bỏ lazy load, sitemap

Khuyến mãi hai đoạn code có thể có ích trên WordPress 5.5
1 – Tắt lazyload mặc định của WordPress 5.5
function disable_template_image_lazy_loading( $default, $tag_name, $context ) {
if ( ‘img’ === $tag_name && ‘wp_get_attachment_image’ === $context ) {
return false;
}
return $default;
}
add_filter(
‘wp_lazy_loading_enabled’,
‘disable_template_image_lazy_loading’,
10,
3
);
Hoặc
add_filter(‘wp_lazy_loading_enabled’, ‘__return_false’);
2 – Tắt chức năng site map của WordPress 5.5
add_filter( ‘wp_sitemaps_enabled’, ‘__return_false’ );
Hoặc
remove_action( ‘init’, ‘wp_sitemaps_get_server’ );
Avatar of jamesblackvn

Tui là jamesblackvn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.