Wordpress,  Wordpress Themes

Tự động thêm NEW badge trong X ngày với Flatsome

Flatsome có một chức năng là thêm badge cho sản phẩm như ảnh, các badge có thể là New, Sale…

Mặc định chúng ta có thể tự thêm vào trong admin, tuy nhiên với sản phẩm mới đăng chúng ta có thể thêm badge NEW tự động trong X ngày bằng cách thêm đoạn code sau vào functions.php của giao diện.

/**
 * Disable manual assigned NEW badge output.
 */
add_action( 'init', function () {
	remove_filter( 'flatsome_product_labels', 'flatsome_sale_flash', 10 );
} );

/**
 * Add automatic NEW badge for x amount of days.
 *
 * Keep caching in mind! If you want to automatically update it on the frontend by using caching, you might want to look
 * into a cron job that clears cache each day f.ex. https://docs.wp-rocket.me/article/494-how-to-clear-cache-via-cron-job
 */
add_filter( 'flatsome_product_labels', function ( $text, $post, $product, $badge_style ) {
	$datetime_created = $product->get_date_created();
	$timestamp_created = $datetime_created->getTimestamp();
	$datetime_now   = new WC_DateTime();
	$timestamp_now   = $datetime_now->getTimestamp();
	$time_delta    = $timestamp_now - $timestamp_created;
	$days       = 250; // Change amount of days here.
	$days_in_seconds  = 60 * 24 * 60 * $days;

	if ( $time_delta < $days_in_seconds ) {
		$text .= '<div class="badge callout badge-' . $badge_style . '"><div class="badge-inner callout-new-bg is-small new-bubble">NEW!</div></div>';
	}

	return $text;
}, 10, 4 );

Thay đổi $days = 250; bằng số ngày muốn hiển thị của bạn

 

Chúc các bạn thành công

 

Nguồn

Tui là jamesblackvn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.