• Music

    Thiền ca: Thiền Sinh Ru Nội Kết

    Mưa rơi nhè nhẹ bên trời Lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng Ngủ đi nội kết mông lung Để cho hơi thở mấy từng vào ra Sớm khuya gieo hạt từ hòa Mai này lòng đất nở hoa cho đời Ngủ đi nội kết ta ơi Ngày mai chuyển hóa cho đời thương nhau.

  • Music

    Đại Trượng Phu – Thiền Sư Nhất Hạnh

    Đại trượng phu cửa tùng đôi cánh khép một mũi tên sáng loáng lìa dây cung lao vút tới mặt trời nổ tung đầy sân hoa cam rụng phảng phất bóng vô cùng The virtuous man the two leaves of the pinewood gate fall shut a shinning arrow leaves the bow-string speeds upward cleaving the sky explodes the sun the blossoms of the orange trees fall until the courtyard is carpeted flickering reflection of infinity L’homme vertueux les protes de pin fermées une flèche scinetillante quitte la corde tremblante l’air se déchire le soleil explose. les fleurs d’oranger tombent tombent tapissent la cour là est l’ombre de l’infini