• Phật Giáo

  PHIỀN NÃO CỦA THẾ GIAN

  PHIỀN NÃO CỦA THẾ GIAN Thiền Sư: Yantra Amaro   Này con, Phiền não không phải điều xấu Con không cần sợ những phiền não của mình Nhưng cũng đừng đắm chìm. Phiền não chỉ là một phần tự nhiên trong cuộc sống Phiền não đã tồn tại rất lâu trong thế giới Phiền não liên tục lưu thông và biến chuyển không ngừng Theo quy luật tự nhiên: nó hàm chứa khổ và vô thường Nhưng nó cũng vô ngã nên không thực sự thuộc về ai cả. Do ảo tưởng, ta thấy phiền não là của mình Rồi nảy sinh, chồng thêm lên những thứ không thiện lành.…

 • Phật Giáo

  Ý nghĩa cúng dường Tam Bảo

  Một người phật tử phải phát tâm, hễ có dịp thì cúng dường tam bảo, việc cúng dường luôn luôn có phước báo cho mình, nó cũng là phương pháp tập cho mình xả ly tiền tài của cải, có như vậy mới mau thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Người phật tử phải Phước, Huệ song tu, Phước phải cúng dường, bố thí còn Huệ phải tu tập giữ cho tâm mình được thanh tịnh, nhờ đó thì trí huệ phát sinh. I. Vì sao phải cúng dường tam bảo:  Người phật tử nhớ ơn tam bảo là Phật, Pháp, Tăng; nhờ có Phật tìm ra con đường giải…

 • Phật Giáo

  Sách nói Đường xưa mây trắng – HT. Thích Nhất Hạnh

  https://www.youtube.com/watch?v=M3H2qWhFsec Năm đầu khi mở cửa Làng Mai vào mùa hè, tôi thường hay cư trú trên phòng của cư xá Hồ Đào gần với cây Tilleul. Ở dưới có quán sách và ở trên là phòng tôi ở. Vào năm đầu và năm thứ hai chúng ta có ít phòng lắm nên tôi đã ngủ chung với mấy thiếu nhi. Bốn năm đứa trẻ ngủ chung với tôi và ban đêm các cháu đã nằm lăn ra khắp nơi. Bài hát “Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời…” tôi có chủ ý làm cho thiếu nhi hát. Tôi nghĩ là thiếu…