Linux

Hướng dẫn Start/Stop/Restart cron service trên các distro Linux phổ biến

Start/Stop/Restart cron service trên Redhat/Fedora/CentOS

Nếu bạn sử dụng Redhat/Fedora/CentOS thì cần đăng nhập SSH vào server rồi thực hiện các câu lệnh sau

Start cron service
Để Start dịch vụ Cron trên Redhat/Fedora/CentOSbạn gõ câu lệnh sau vào terminal:

/etc/init.d/crond start

 

Hoặc

service crond start

Stop cron service
Để Stop dịch vụ Cron trên Redhat/Fedora/CentOSbạn gõ câu lệnh sau vào terminal:

/etc/init.d/crond stop

hoặc

service crond stop

Restart cron service
Để Restart dịch vụ Cron trên Redhat/Fedora/CentOSbạn gõ câu lệnh sau vào terminal:

/etc/init.d/crond restart

Hoặc

service crond restart

 

Start/Stop/Restart cron service trên Debian/Ubuntu

Nếu bạn sử dụng Debian/Ubuntu thì cần đăng nhập SSH vào server rồi thực hiện các câu lệnh sau

Start cron service
Để Start dịch vụ Cron trên Debian/Ubuntu bạn gõ câu lệnh sau vào terminal

sudo /etc/init.d/cron start

Hoặc

sudo service cron start

Stop cron service
Để stop cdịch vụ Cron trên Debian/Ubuntu bạn gõ câu lệnh sau vào terminal

sudo /etc/init.d/cron stop

Hoặc

sudo service cron stop

Restart cron service
Để restart dịch vụ Cron trên Debian/Ubuntu bạn gõ câu lệnh sau vào terminal

sudo /etc/init.d/cron restart

Hoặc

sudo service cron restart

Với Centos 7 :

systemctl stop crond.service
systemctl restart crond.service
systemctl start crond.service

Tui là jamesblackvn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.