DirectAdmin

Starting nginx: nginx: [emerg] bind() to 1.2.3.4:80 failed (99: Cannot assign requested address) [FAILED]

If you’re trying to start nginx, but it throws this error:

it would likely mean that the IP in question does not exist in your device.  Type the following to see which IPs are in your device:

If your network was restarted, type:

into your /etc/sysctl.conf file, and reboot.

Tui là jamesblackvn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.