• Music

    Thiền ca: Thiền Sinh Ru Nội Kết

    Mưa rơi nhè nhẹ bên trời Lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng Ngủ đi nội kết mông lung Để cho hơi thở mấy từng vào ra Sớm khuya gieo hạt từ hòa Mai này lòng đất nở hoa cho đời Ngủ đi nội kết ta ơi Ngày mai chuyển hóa cho đời thương nhau.