• Photography

    Cau… đen!

    Chiều nay có đi chụp cau, tới nơi chả buồn rút máy, lấy điện thoại chụp, hông có cảm xúc để chụp 🙂 Dậy hoy 😀 Nghe chút Rock nhể  https://www.youtube.com/watch?v=hOXa_7lpj1g