• DirectAdmin

  How to change email address from which Directadmin sends emails

  If you want DirectAdmin to send emails from admin@domain.com instead of admin@hostname.domain.com. Here is how you can do it. Enhanced Skin First of all connect to DirectAdmin as admin. Then: Click “List Administrators” if you want to change email for an admin, or click “List Resellers” if you want to change email for a reseller. Select an user and click on its name, e.g. admin. Click the right button with “admin\’s User Data” for the admin. Scroll the page down to the its middle and find a row with “E-Mail“ Change the email address and click “Save E-mail” button. Here you can see a picture on how it should look like…

 • DirectAdmin

  Hướng dẫn bật chức năng One-Click login to any phpMyAdmin database trên DirectAdmin

  Từ phiên bản 1.5.9 thì DirectAdmin có bổ sung chức năng One-Click login to any phpMyAdmin database Tức là bạn sẽ đăng nhập vào phpMyAdmin của bất kì database nào mà không cần nhập database user và database password như trước nữa. Để bật chức năng trên thì bạn có có quyền root trên VPS hoặc máy chủ để thực hiện Bạn đăng nhập SSH với quyền root vào VPS, sau đó gõ lần lượt các lệnh sau: cd /usr/local/directadmin/ ./directadmin set one_click_pma_login 1 service directadmin restart cd custombuild ./build update ./build phpmyadmin Sau đó bạn chỉ cần vào mục quản lý database, chọn database cần login và bấm vào…

 • DirectAdmin

  Hướng dẫn đổi port 2222 mặc định của DirectAdmin

  Như các bạn đã biết thì sau khi cài đặt DirectAdmin xong chúng ta sẽ truy cập phần quản trị theo địa chỉ IP:2222, tuy nhiên nếu để port 2222 mặc định thì các bạn sẽ có nguy cơ bị dò password admin, tiềm ẩn nguy cơ cho hệ thống chạy DirectAdmin. Vì vậy việc đổi port 2222 của DirectAdmin sẽ giảm thiểu nguy cơ bị tấn công, giúp hệ thống an toàn hơn. Sau đây là cách đổi port của DirectAdmin. Bước 1: Đăng nhập vào VPS qua SSH Bước 2: Sửa file /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf Tìm port=2222 , sửa lại port bạn muốn dùng sau đó lưu lại Bước 3:…

 • DirectAdmin

  Hướng dẫn cập nhật/nâng cấp các dịch vụ trên DirectAdmin với CustomBuild

  Để DirectAdmin vận hành tốt, ổn định và an toàn thì bạn nên cập nhật tất các các dịch vụ đang chạy trên VPS của bạn, Việc cập nhật dịch vụ sẽ giúp bạn sửa lỗi, cập nhật các bản vá bảo mật mới cho hệ thống, từ đó làm VPS của bạn an toàn và ổn định hơn Với CustomBuild của DirectAdmin thì bạn chỉ cần chạy lần lượt vài dòng lệnh sau là được, vì nó chạy hơi lâu nên khuyến cáo bạn chỉ nên thực hiện khi máy đầy pin và mạng ổn định :v Pha cà phê  và chờ thôi. Chúc các bạn thành công

 • DirectAdmin

  DirectAdmin: Cải thiện hiệu suất và bảo mật

  Trong hướng dẫn này, tôi sẽ cải thiện môi trường DirectAdmin, làm cho nó nhanh hơn và an toàn hơn. Tôi giả sử rằng bạn đã cài đặt DirectAdmin trên máy chủ của bạn (cho hướng dẫn này, tôi sử dụng CentOS 7 64bit). Một sự hiểu biết tốt các vấn đề cơ bản về Linux là cần thiết để làm theo hướng dẫn này. Bây giờ chúng ta bắt đầu: Cài đặt Nginx reverse proxy Hiệu suất có thể được cải thiện bởi proxy ngược xử lý nội dung tĩnh và từ các yêu cầu ứng dụng. Nếu máy chủ web của bạn không được đặt ở chế độ này,…