• Digital Marketing

    Hiểu đúng về Digital Marketing

    Digital là 1 nền tảng platform đầy tiềm năng trong tương lai có thể mang lại hiệu quả bất ngờ nếu chúng ta hiểu đúng và làm đúng. Chính vì thế, Digital Marketing là một trong những “key word” hấp dẫn nhất đối với các marketers trẻ vào thời điểm hiện tại. Nhà nhà, các bạn sinh viên ai cũng muốn theo ngành Digital Marketing, doanh chủ thì ai cũng muốn làm digital marketing cho doanh nghiệp của mình. Nhưng liệu Digital Marketing có phải đũa thần, chúng ta phải nên hiểu rõ lợi ích Digital Marketing mang lại để tránh quá THẦN THÁNH HÓA về Digital Marketing nhé. 1.…