• Wordpress Snippets

  Thay đổi thông tin người gửi email mặc định trong WordPress

  Trong WordPress, thông tin của người gửi mail mặc định như sau: Tên: WordPress Emai: wordpress@domain.com Để thay đổi các thông tin trên, bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục gốc của giao diện bạn đang sử dụng. /** changing default wordpres email settings */ add_filter('wp_mail_from', 'new_mail_from'); add_filter('wp_mail_from_name', 'new_mail_from_name'); function new_mail_from($old) { return 'your@gmail.com'; } function new_mail_from_name($old) { return 'Tên Của Bạn'; } Các bạn có thể sử dụng plugin WP Simple Mail Sender cho nhanh :v

 • Thiết lập canh lề, kích thước mặc định cho hình ảnh trong Wordpress 1
  Wordpress Snippets

  Thiết lập canh lề, kích thước mặc định cho hình ảnh trong WordPress

  Trong WordPress, mặc định khi bạn chèn hình ảnh vào bài viết thì mặc định nó sẽ canh lề trái, kích thước hiển thị là thu nhỏ. Nếu bạn thay đổi về canh lề, kích thước thì lần sau WordPress nó cũng sẽ tự chèn theo thiết lập trước. Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng biết cách thiết lập lề, kích thước… Giải pháp ở đây là cấu hình mặc định về canh lề, kích thước, liên kết khi bấm vào ảnh, như vậy sẽ tiện và tránh trường hợp hình ảnh không hiển thị đúng. Để làm việc này thì bạn chỉ cần thêm các dòng code…